Trening våren 2018
Det vert trening på innandørsbana på Hyllestad kvar onsdag frå klokka 18:00.
Liste over treningskveldar og ansvarshavande finn du HER

Trening sommar 2017
Det vert trening på bana i Ønadalen kvar onsdag klokka 18:00.
Liste over ansvarshavande finn du her

Trening vinter 2017
 Her kan du finne liste over treningskveldar og ansvarshavande

Trening sommaren 2016
Det vert trening kvar onsdag klokka 18.00 på bana i Ønadalen.
Her er det råd å låne våpen og kjøpe cal.22 ammo for medlemmar.

Liste over datoar og ansvarshavande finn du HER

Trening innandørs 2015-2016
Det vert trening på innandørsbana på Hyllestad kvar onsdag frå klokka 18:00.
Liste over treningsdagar og ansvarshavande finn du HER

Trening vår og sommar 2015
Det vert trening onsdagar frå klokka 18:00 på skytebana i Ønadalen.
Oversikt over treningsdagar og ansvarshavande finn du Her

Trening Haust og vinter 2014-15.
Her finn du oversikta over ansvarshavande på innetreningane vinteren 2015

Trening sommar 2014
Her er lista over ansvarshavande på treningane

Trening vår-sommar 2013
Det vert trening på skytebana i Ønadalen kvar onsdag klokka 17.00 på både 100 meter og 200 meter
Skyttarlaget har cal. 22 rifler til utlån for dei som ikkje har våpen sjølve. Her kan både nybyrjarar og  meir erfarne trene skyting på elektroniske skiver.
Oversikt over treningsdagar og ansvarshavande finn du HER

Resultat treningscupen 2010
Nedanfor kan du finne samanlagtresultata frå treningscupen pr. 14 juli.
 

Trening på skytebana i Ønadalen 2010
Det vert treningar i Ønadalen onsdagar kl. 17.00. Første trening er 7. april. Du kan finne oversikt over ansvarshavande og litt meir informasjon om treningane HER

Endeleg resultat av treningscupen 2009
Då er treningssesongen ute 2009 over og vi oppsummerer treningscupen. Mange aspirantar har vore ivrige til å trene og det er kjekt. Vi har og nokre som har vore innom og prøvd ein gong eller to. Velkommen tilbake til dei. For å få pokal i treningscupen for aspirantar må ein ha vore med på minimum 3 treningar.
 
For rekrutt, eldre rekrutt og junior er rangeringa i treningcupen rekna ut frå  gjennomsnitt av dei 6 beste treningsresultata gjennom sesongen.
 
Endeleg resultat frå treningscupen 2009 finn du her
 
Takk til alle som har vore med på treningane, og til hjelpsome foreldre. Uten dokke klarar vi det ikkje !!
 
Med helsing frå ungdomsutvalet
Turid, Margun og Jobjørn