Påmelding til stemne
 Dei aller fleste påmeldingar går via internett. Den mest brukte påmeldinga er på www.skytestevne.no     
 Lukke til!

Referat styremøte i ungdomsgruppa 11.02.2014
Her er referatet