BILLEDALBUM: ( Velg album fra menyen til høgre. )
Velg et album i menyen til høyre

Hyllestadstemnet 2016

Samlagsstemne bane 2015

Hyllestadstemnet 2015

Hyllestadstemnet 2014

Hyllestadminiatyren 2015

Hyllestadminiatyren 2014

Samlagstemnet i Ønadalen i 1949

Hyllestadstemnet 2014

Hyllestadstemnet 2013

Fylkesstemne miniatyr 2013

Lagsmesterskap miniatyr 2013

Fianale Sunnfjordpokalen 2013

Hyllestadstemnet 2012

LS 2011 Bodø

Hyllestadstemnet 2011

Lagsmesterskap 15m 2011

LS 2010 Elverum

Hyllestadstemna 2010

Vestlandsstemna Os 2010

Landsdelskrinsstemna Sogndal 2010

Samlagsstemna i felt 2010

Sesongavslutning 2009

Samlagsstemna 2009 i Hyllestad

LS Evje 2009

Hyllestadstemnet 2009

Bilete frå samlagsstemna i Ønadalen i 2004

Bilete frå tur til Solund og Gulen jan09

Harry fekk Kvernsteinsprisen 2006

Samlagsstemna 2008 i Gaular

Solundstemnet 2008

26.08.2008

Hyllestadstemnet 2008

Foto frå skytebana